• Děkujeme všem, kdo Matýskovi pomáháte. Budete-li potřebovat daňové potvrzení za rok 2016, kontaktujte nás prosím na promateje@seznam.cz

Největší pomocí pro nás je pravidelný příspěvek na Matýskovo speciální sbírkové konto. Matýskovi vrací naději a nám víru, že další měsíce budeme mít jeho péči z čeho platit. DĚKUJEME.

Za dobu péče (od r.2010), máme již obstojně vybavenou domácí JIP i podchycený systém, tak aby péče byla dlouhodobě udržitelná. Jak jsme uváděli v předchozím článku, největší položkou našich nákladů je náklad na odborné sestřičky, které nám s péči pomáhají a které je potřeba každý měsíc zaplatit. Proto je pro Matýska obrovskou pomocí, když víme, že mu přispívá pravidelně na sbírkový účet Veřejné sbírky cca 180 hodných andělů + cca 290 dalších andělíčků má nastavenou roční DMS. Tyto pravidelné příspěvky nám dneska (stav k 1.9.2016) pokrývají přibližně jen polovinu potřebných nákladů. 

Víme, že by tuto péči měl hradit ten, kdo tento stav zavinil a částečně i zdravotní pojišťovna (211), ale prozatím se nám, ani přes obrovské úsilí v těchto oblastech, nepodařilo této změny dosáhnout. Snažíme se to již 6 let změnit. Zatím bohužel bezúspěšně, ale nevzdáváme to!

13.6.2016 byl vynesen, prozatím první a nepravomocný rozsudek.  Soud uznal většinu pochybení, na které již 6 let poukazujeme a které se FN Brno neustále snažila bagatelizovat. Nemocnice podala odvolání. Pokusili jsme se vyvolat jednání, abychom dosáhli mimosoudní dohody a další soud, který vyčerpává všechny strany, nemusel probíhat. Jednání stále probíhají a nyní doufáme ve změnu přístupu nemocnice. Pokud nepřijde, jsme připraveni hájit Matějovi zájmy i u Krajského soudu v Brně.

Zdravotní pojišťovna i sociální systém také tvrdí, že víc poskytnout nemohou, a tak Matěj nezapadá do žádné jejich „škatulky“ a tak jeho život je jen v rukou dobrovolných dárců….. Děkujeme.

Moře potřebné pomoci se skládá i z malých kapek .. 

Další článek
Zpět na seznam článků