• Děkujeme všem, kdo Matýskovi pomáháte. Budete-li potřebovat daňové potvrzení za rok 2016, kontaktujte nás prosím na promateje@seznam.cz

číslo účtu:  123123 / 0100

Jedná se účet Veřejné sbírky. Zajišťuje ji nezisková organizace PRO MATĚJE, z.s. Sbírka je registrována u KÚ Brno. Všechny prostředky jsou zde výhradně  pro potřeby Matěje.
Jsme vděčni za Váš jakýkoliv pravidelný nebo jednorázový příspěvek. Pomůžete Matýskovi v boji o svůj život a nám s dlouhodobou péčí o něj. Děkujeme.

DMS TRV MATEJ 60 na číslo: 87777

Přispívat Matějovi můžete zasíláním pravidelné dárcovské sms ve výši 30, 60 nebo 90 Kč. Podle zvolené částky zvolte sms.ve tvaru:

DMS TRV MATEJ 30 na č. 87777
DMS TRV MATEJ 60 na č. 87777
DMS TRV MATEJ 90 na č. 87777

Děkujeme.

Podporu pak můžete kdykoliv ukončit zasláním sms STOP MATEJ na číslo 87777 Službu zajišťuje Fórum dárců.

Přispět Matějovi můžete i zasláním jednorázové dárcovské sms ve výši 30, 60 nebo 90 Kč. Podle zvolené částky zvolte sms.ve tvaru:

DMS MATEJ 30 na číslo 87777
DMS MATEJ 60 na číslo 87777
DMS MATEJ 90 na číslo 87777

Děkujeme.

Dar platební kartou ZDE

Službu zajišťuje Darujspravne.cz 

 

Největší pomocí pro nás je pravidelný příspěvek na Matýskovo speciální sbírkové konto. Matýskovi vrací naději a nám víru, že další měsíce budeme mít jeho péči z čeho platit. DĚKUJEME.

Za dobu péče (od r.2010), máme již obstojně vybavenou domácí JIP i podchycený systém, tak aby péče byla dlouhodobě udržitelná. Jak jsme uváděli v předchozím článku, největší položkou našich nákladů je náklad na odborné sestřičky, které nám s péči pomáhají a které je potřeba každý měsíc zaplatit. Proto je pro Matýska obrovskou pomocí, když víme, že mu přispívá pravidelně na sbírkový účet Veřejné sbírky cca 180 hodných andělů + cca 290 dalších andělíčků má nastavenou roční DMS. Tyto pravidelné příspěvky nám dneska (stav k 1.9.2016) pokrývají přibližně jen polovinu potřebných nákladů. 

Víme, že by tuto péči měl hradit ten, kdo tento stav zavinil a částečně i zdravotní pojišťovna (211), ale prozatím se nám, ani přes obrovské úsilí v těchto oblastech, nepodařilo této změny dosáhnout. Snažíme se to již 6 let změnit. Zatím bohužel bezúspěšně, ale nevzdáváme to!

13.6.2016 byl vynesen, prozatím první a nepravomocný rozsudek.  Soud uznal většinu pochybení, na které již 6 let poukazujeme a které se FN Brno neustále snažila bagatelizovat. Nemocnice podala odvolání. Pokusili jsme se vyvolat jednání, abychom dosáhli mimosoudní dohody a další soud, který vyčerpává všechny strany, nemusel probíhat. Jednání stále probíhají a nyní doufáme ve změnu přístupu nemocnice. Pokud nepřijde, jsme připraveni hájit Matějovi zájmy i u Krajského soudu v Brně.

Zdravotní pojišťovna i sociální systém také tvrdí, že víc poskytnout nemohou, a tak Matěj nezapadá do žádné jejich „škatulky“ a tak jeho život je jen v rukou dobrovolných dárců….. Děkujeme.

Moře potřebné pomoci se skládá i z malých kapek ..